Przewiń do góry

Dane adresowe

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

Stone & Feather Tax Advisory Sp. z o.o.
ul. Piękna 24/26a lok. 3
00-549 Warszawa
tel. (48 22) 628 27 44
fax. (48 22) 350 72 74

email: stonefeather@stonefeather.pl

Dane rejestracyjne

Stone & Feather Tax Advisory Sp. z o.o., jest zarejestrowana w Rejestrze Sądowym pod numerem 0000368120 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego). Kapitał zakładowy wynosi 25 000 PLN.

Numer REGON: 142626927
Numer NIP: 527 263 95 69

Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych doświadczenia usług doradztwa podatkowego pod numerem 415.

Osoby wykonujące czynności doradztwa podatkowego w spółce są wpisane na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Napisz do nas

Jaka jest suma 8 i 3?